Rendalsren ved Skarvdalen

Bra jaktresultat

Årets rensjakt har vært vellykket med mange fornøyde og flinke jegere, fint vær og ren har gått spredt over et store områder. Dette har resultert i 383 felte ren og en fellingsprosent på 82. Jegerne har forøvrig observert både jerv, ulv og bjørn innenfor konsesjonsområdet under jakta. Vi takker ellers Les mer…

Vellykket kalvetelling

Årets kalvetelling ble utført 11. juli av Arne Nyaas. Et grundig arbeid av oppsynet på bakken i dagene i forkant av tellinga gjorde at fostringsflokkene var lette å finne. Ren stod høyt på grunn av sommervarmen og insektsplagen. Det ble ei vellykket telling med et bra resultat på 44,8 kalver Les mer…