Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.

Vi legger vekt på at jegerne skal kunne få en så god og trygg jakt som mulig. Det er opprettet en egen renstelefon der du kan ringe under jakta for å få informasjon om hvor dyra står. Vi formidler utkjøring av skutte dyr, har engasjert 1 oppsynsperson som bistår jegerne og har 1 betjent veiestasjon.