Søkevinduet er åpent fra og med 5. januar til og med 20. mars 2022.

Søknad
For å søke om renskort må du gå inn på jaktportalen. Logg deg inn / registrer deg som bruker. Ny bruker: Klikk på «Registrer» og følg deretter de anvisninger du får. Passord sendes umiddelbart pr e-post til din oppgitte adresse, og du kan logge deg inn med brukernavn og passord.

OBS: Rensjegere/søkere som har søkt om rensjakt tidligere år må registrere nytt passord for å få logge seg inn i det nye søkervindu, jf. utsendt e-post.

 • Siste frist for å søke om renskort er 20.mars
 • Du kan søke om enten ett dyr eller pakkeløsninger
 • Ved spesialopplegg hvor jeger ønsker å jakte på flere dyr enn ordinær pakke sender du epost til leder av Rendal Renselskap
 • Tildelingen skjer i april/mai-måned.
 • Du får beskjed pr e-post om du ønsker å takke ja eller nei til tildelt dyr med en kort tidsfrist.
 • Takker du nei, vil dyret tilbys de på venteliste.
 • Dersom du takker nei, vil dette ikke ha konsekvenser for senere års tildeling.
 • Tildelte dyr betales forskuddsvis.
 • Retningslinjer: Rendal Renselskaps jegerinstruks ligger tilgjengelig i menyen. Kan lastes ned/skrives ut.
 • Kart: Jegere plikter å forsikre seg om jaktgrensene. Vi har lagt ut kart med inntegnede grenser i høyre side på nettsiden samt informasjon om aktuelle papirkart som er i handel.
 • Det refunderes ikke for dyr som ikke felles.
 • Tildelte jaktkort betales ved akseptering.
 • Jaktstart: 20. august.
 • Jaktslutt: 11. september.
 • Alle jaktkort er personlig.
 • Betalte jaktkort refunderes ikke (jf. Angrerettsloven § 22)

Vi råder deg til å endre passordet når du er innlogget første gang. 


Priser 2022

Kategori Pris
Storbukk                       20.000,-
Småbukk  13.000,-
Simle 9.000,-
Pakke m/1 simle og 1 kalv utgår
Pakke m/1 simle og 1 småbukk t.o.m. 45 kg/kløftbukk utgår
Pakke m/1 simle og 2 kalver utgår
Ungdomskort kalv – 18-21 år 3.000,-
Rekrutteringskort 16-17 år – kalvekort utgår

* Ungdomskort tildeles fra fylte 18 år t.o.m 21 år. Søkere på ungdomskort må sende oss kopi på epost av gyldig legitimasjon innen 20. mars i søkeåret.
 

* Rekrutteringskort tildeles ungdom fylt 16 år t.o.m. 17 år. Foresatt til ungdom må søke ordinært kort eller pakke for at rekrutteringskort kan tildeles. Søker på ungdomskort må sende oss kopi av gyldig legitimasjon på epost innen 20. mars i søkeåret. Samtidig må navn på foresatt oppgis.