Jaktportalen er åpen for søknader fra og med 1. februar til og med 20. mars 2024.

Søknad
For å søke om renskort må du gå inn på jaktportalen. Logg deg inn / registrer deg som bruker. Ny bruker: Klikk på «Registrer» og følg deretter de anvisninger du får. Passord sendes umiddelbart pr e-post til din oppgitte adresse, og du kan logge deg inn med brukernavn og passord.

  • Tildelingen skjer i april/mai-måned.
  • Du får beskjed pr e-post om tildeling med betalingsfrist på 10 dager.
  • Rendal Renselskaps jegerinstruks ligger tilgjengelig i menyen. Kan lastes ned/skrives ut. Denne vil bli oppdatert i god tid før tildeling av kort.
  • Vi legger ut oppdatert kart med inntegnede grenser på nettsiden før jaktstart.
  • Jaktperiode 20. august – 15. september
  • Alle jaktkort er personlig.
  • Betalte jaktkort refunderes ikke (jf. Angrerettsloven § 22)
Priser 2024
Kategori
 Pris
Storbukk     
Storbukk familiekort                 
 20.000,-
24.000,-
Småbukk
Småbukk familiekort
 13.000,-
15.600.-
Simle
Simle familiekort
 9.000,-
10.800,-
Kalv
Kalv familiekort
 6.000,-
7.200,-
Ungdomskort kalv – 18-25 år 4.000,-
Rekrutteringskort kalv – 16-17 år 3.000,-
 
 


 * Rekrutteringskort kan søkes fra det året du fyller 16 år t.o.m. 17 år. Nytt for jaktsesongen 2024 er at oppført ledsager ikke trenger å løse eget kort, men skal bære med eget våpen for å bistå hvis fellingsforsøket ikke lykkes. Både rekrutt og ledsager kan benytte samme våpen hvis begge har bestått skyteprøve med samme våpen. Får ikke rekrutten oppnådd felling kan ikke ledsager felle dyr på løyvet. Ønsker ledsager å felle dyr må vedkommende ha eget løyve. Navn på ledsager sendes leder på epost innen 20. mars. Viser for øvrig til forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst og krav til jeger i henhold til jegerinstruks. (Forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst – Lovdata )

* Ungdomskort kan søkes fra fylte 18 år t.o.m 25 år.

* Familiekort: Fra og med jaktsesongen 2024 vil Rendal Renselskap tilby jegere over 25 år muligheten til å søke familiekort, to jegere kan dele et løyve. I tillegg til søker kan ektefelle/samboer eller barn (over 25 år) dele løyvet. Jeger utover søker må registreres i jaktportalen (se under søknad over) og navn sendes på epost til leder etter kort er tildelt. Det kan kun medbringes et våpen under jakta.