Søkevinduet er åpent fra og med 6. januar til og med 20. mars 2023.

Søknad
For å søke om renskort må du gå inn på jaktportalen. Logg deg inn / registrer deg som bruker. Ny bruker: Klikk på «Registrer» og følg deretter de anvisninger du får. Passord sendes umiddelbart pr e-post til din oppgitte adresse, og du kan logge deg inn med brukernavn og passord.

OBS: Rensjegere/søkere som har søkt om rensjakt tidligere år må registrere nytt passord for å få logge seg inn i det nye søkervindu, jf. utsendt e-post.

 • Siste frist for å søke om renskort er 20.mars
 • Tildelingen skjer i april/mai-måned.
 • Du får beskjed pr e-post om du ønsker å takke ja eller nei til tildelt dyr med en kort tidsfrist.
 • Takker du nei, vil dyret tilbys de på venteliste.
 • Dersom du takker nei, vil dette ikke ha konsekvenser for senere års tildeling.
 • Tildelte dyr betales forskuddsvis.
 • Retningslinjer: Rendal Renselskaps jegerinstruks ligger tilgjengelig i menyen. Kan lastes ned/skrives ut.
 • Kart: Jegere plikter å forsikre seg om jaktgrensene. Vi har lagt ut kart med inntegnede grenser i høyre side på nettsiden samt informasjon om aktuelle papirkart som er i handel.
 • Det refunderes ikke for dyr som ikke felles.
 • Tildelte jaktkort betales ved akseptering.
 • Jaktstart: 19. august.
 • Jaktslutt: 11. september.
 • Alle jaktkort er personlig.
 • Betalte jaktkort refunderes ikke (jf. Angrerettsloven § 22)

Vi råder deg til å endre passordet når du er innlogget første gang. 


Priser 2023

Kategori Pris
Storbukk                       20.000,-
Småbukk  13.000,-
Simle 9.000,-
Kollet Simle/kalv – 1 dyr 6.000,-
Pakke m/1 simle og 1 småbukk t.o.m. 45 kg/kløftbukk utgår
Pakke m/1 simle og 2 kalver utgår
Ungdomskort kalv – 18-21 år 3.000,-
Rekrutteringskort 16-17 år – kalvekort 3.000,-

* Ungdomskort tildeles fra fylte 18 år t.o.m 21 år. Søkere på ungdomskort må sende kopi av gyldig legitimasjon pr e-post til leder, innen 20. mars i søkeåret.
 

* Rekrutteringskort tildeles ungdom fylt 16 år t.o.m. 17 år. Krav for tildelt rekrutteringskort: ledsager med tildelt jaktkort fra RR samme år, ledsagers alder 25 år eller eldre. Søker på ungdomskort må sende oss kopi av gyldig legitimasjon på e-post innen 20. mars i søkeåret. Samtidig må navn på ledsager oppgis.