Vi mottok en bakfot fra tre kalver og tre voksne dyr under jakta i høst. Disse er nå analysert av Veterinærinstituttet. Hos fire av dyrene var det påvist sårdannelser i huden på foten, og betennelse i fotens bløtvev og seneskjeder som skyldes fotråte. Hos de to andre dyrene var det hudavskrapninger på foten, uten tegn på betennelse. Disse forandringene var forenlig med fysisk skade.

Kategorier: Ukategorisert