Rendal Renselskap er en sammenslutning av nesten 300 grunneiere i Rendalen østfjell. Renselskapets formål er å utnytte og bevare den privateide renstammen i området.