Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området. Det skraverte området er fredet for jakt høsten 2022.

Jaktkart Rendal Renselskap 2022 (GPX)

Vi anbefaler jegere å skaffe seg følgende kartserie i målestokk 1:50 000 (Norge-serien). 

Tylldalen 1619 II
Holøydal 1719 III
Otnes 1918 IIsteren 2018 IV
Åkrestrømmen 1918 II
Elvdalen 2018
Evenstad 1917 I
Nordre Osen 2017 IV

Her kan du bestille kart via nettet, kartbutikken.no