Lisensfelling av jerv

Det åpnes for lisensfelling av jerv 10 september. Se mer informasjon på Fylkesmannen i Innlandet sin hjemmeside https://www.fylkesmannen.no/innlandet/miljo-og-klima/rovvilt/lisensfelling-av-jerv-202021-i-region-5-hedmark/

Kalvetelling

19. juni ble det gjennomført kalvetelling med vellykket resultat. Meget godt forarbeid på bakken av oppsynet og under tellinga var avgjørende for god telling. Kalveandelen er oppløftende med 43,4 kalver pr. 100 simler/ungdyr. Nå håper vi ren får gå rolig Les mer…