Til våre rensjegere

Renselskapet ønsker deg velkommen til årets jakt. God jaktmoral er det beste grunnlag for ei vellykket jakt. Det henstilles til jegerne om å opptre hensynsfullt, fornuftig og rolig under jakta. Jegerinstruks og kart legges ut her i god tid før jakta