Årets kalvetelling ble utført 11. juli av Arne Nyaas. Et grundig arbeid av oppsynet på bakken i dagene i forkant av tellinga gjorde at fostringsflokkene var lette å finne. Ren stod høyt på grunn av sommervarmen og insektsplagen. Det ble ei vellykket telling med et bra resultat på 44,8 kalver pr. 100 simler/ungdyr. Snittet de siste sju årene er på 42,6 kalver pr. 100 simler/ungdyr.

Kategorier: Ukategorisert