Årets rensjakt har vært vellykket med mange fornøyde og flinke jegere, fint vær og ren har gått spredt over et store områder. Dette har resultert i 383 felte ren og en fellingsprosent på 82. Jegerne har forøvrig observert både jerv, ulv og bjørn innenfor konsesjonsområdet under jakta. Vi takker ellers for alle de flotte bildene vi har mottatt! 

Rendalsren ved Skarvdalen. Foto: Erin Sandberg/turognatur.no
Rendalsren ved Skarvdalen. Foto: Erin Sandberg/turognatur.no
Kategorier: Ukategorisert