Årets jakt

Det ble skutt 210 ren under høstens jakt. All ren er veid og kontrollert, og ren er i god kondisjon! Det er ikke påvist CWD! Ren har brukt hele konsesjonsområdet under jakta, fra Spekedalen i nord til Sjølimarka i sør. Høye temperaturer ga noen utfordringer med å ivareta slaktet.Styret er Les mer…

JEGERKVELD

Det blir jegerkveld mandag 19. august kl. 19.00 på Øiseth hotell. Det blir gjennomgang av jegerinstruks, presentasjon av oppsyn og orientering om CWD v/Mattilsynet. Renselskapet er pålagt å ta CWD prøver av alle felte dyr. Minner om at alle jegere skal ta med hode på felte dyr (sammen med kjønnstegn) Les mer…

Kalvetelling

Årets kalvetelling ble gjennomført 17. juli av Arne Nyaas og med grundig arbeid på bakken i forkant av tellinga av Per Ola Granrud (oppsyn). Resultatet i år ble 36,3 kalver pr. 100 simler/ungdyr. Dette er et lavere resultat enn de siste 7 årene hvor snittet har vært 42,6 kalver pr. Les mer…