Dersom du som rensjeger ønsker å delta på skadefelling av 2 ulv i tidsrommet 20.08.2019 – 02.09.2019 kl. 12:00 innenfor området i vedlagt instruks ber vi om at informasjon om navn, adresse, telefon, e-post og fødselsdato sendes til Rendalen kommune ved Øyvind Fredriksson på e-post oyvind.fredriksson@rendalen.kommune.no.

Denne info videresendes Fylkesmannen i Innlandet som har fattet vedtaket om skadefelling. Hver enkelt jeger er selv ansvarlig for å daglig holde seg oppdatert på fellingskvote, skadeskyting og annen vital informasjon. Dette fås gjennom facebookside til Renselskapet eller ved å ringe renstelefonen – 820 70030. Sistnevnte oppdateres daglig kl. 22.

Følgende krav være oppfylt:

 • Ved observasjoner av store rovdyr, skadeskyting av rovdyr eller felling av rovdyr varsles med en gang følgende to instanser:
  • Jo Esten Trøan: 90 680 208 sekundært Kristian Lund Vang: 90 667 974 (Fellingskoordinatorer Nord-Østerdal)
  • Fylkesmannen i Innlandet tlf: 970 29840
 • Å holde Rendalen kommune daglig oppdatert på status for skadefellingsforsøket via facebooksiden til Rendal Renselskap og/eller på renstelefonen. Dette er særlig viktig før man tar i veien på jakt.
 • Betalt jegeravgift 2019
 • Bestått storviltprøve 2019
 • Å disponere eget skytevåpen og ammunisjon godkjent for felling av storvilt
 • Registrert meg som lisensjeger på nettet
 • Plettfri vandel i forhold til viltloven, våpenloven og naturmangfoldloven samt forskrifter i disse lovverk.
 • Er innforstått med rammene i fellingstillatelsen nevnt ovenfor, hvilke områder man kan felle skadegjører og hvor mange og hvilken art.
 • Jeg jakter kun innenfor området tildelt av Rendal Rensenskap AS og i henhold til jegerinstruks.
 • Returnert denne instruks til Rendalen kommune som vedlegg på e-post.

Vedlagt ligger instruks med kart som må leses, og informasjon returneres som nevnt over.

Kategorier: Ukategorisert