Det ble skutt 210 ren under høstens jakt. All ren er veid og kontrollert, og ren er i god kondisjon! Det er ikke påvist CWD! Ren har brukt hele konsesjonsområdet under jakta, fra Spekedalen i nord til Sjølimarka i sør. Høye temperaturer ga noen utfordringer med å ivareta slaktet.
Styret er godt fornøyd med jegernes innsats og det har vært få uheldige episoder under årets jakt! Det er fortsatt utfordringer med ulv i området og det jobbes med å få tatt ut ulvene.

Kategorier: Ukategorisert