Vellykket jegerkveld 18. august

Takk for oppmøte og stor interesse på jegerkveld i kveld. Rundt 90 møtte opp. Veldig gledelig Nestleder i Renselskapet, Roar Stormoen, loset oss gjennom kvelden. Leder, Eivind Haugseth, gikk grundig gjennom jegerinstruks med blant annet god orientering om hvordan ta CWD prøve. Daglig leder for det Norske Kokkelandslaget, Espen Wasenius, Les mer…

Lisensjakt jerv

20. august starter lisensjakt på jerv. Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet 15. mai vedtak om lisensfelling av jerv. Det er åpnet for lisensfelling av jerv i beiteprioritert område (grønn sone) i forvaltningsplan for rovvilt i region 5/Hedmark. Vi minner om at jegere som ønsker å jakte på jerv må Les mer…