Lisensjakt jerv

20. august starter lisensjakt på jerv. Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet 15. mai vedtak om lisensfelling av jerv. Det er åpnet for lisensfelling av jerv i beiteprioritert område (grønn sone) i forvaltningsplan for rovvilt i region 5/Hedmark. Vi minner om at jegere som ønsker å jakte på jerv må Les mer…