Kalvetelling

19. juni ble det gjennomført kalvetelling med vellykket resultat. Meget godt forarbeid på bakken av oppsynet og under tellinga var avgjørende for god telling. Kalveandelen er oppløftende med 43,4 kalver pr. 100 simler/ungdyr. Nå håper vi ren får gå rolig framover.

5 jaktkort for ungdom høsten 2020

Rendal Renselskap åpner for at ungdom bosatt i Rendalen kommune kan søke på inntil 5 jaktkort småbukk/kløftbukk til redusert pris ( kr.4600,-). Ungdom fra fylte 18 t.o.m 23 år kan søke. Søknad sendes på epost til leder i RR: joingehaugseth@gmail.com. Dokumentasjon på alder må sendes med søknaden. Søknadsfrist er 20.06.2020. Tildeling Les mer…

Det våres i fjellet

Det våres i fjellet, men det er fortsatt mye snø. I disse dager starter renskalvinga og ren er ekstra sårbar for forstyrrelser! Husk båndtvang, hold veldig god avstand og trekk deg tilbake om du ser ren!Høstens jaktkort tildeles i begynnelsen av mai.

Årets jakt

Det ble skutt 210 ren under høstens jakt. All ren er veid og kontrollert, og ren er i god kondisjon! Det er ikke påvist CWD! Ren har brukt hele konsesjonsområdet under jakta, fra Spekedalen i nord til Sjølimarka i sør. Høye temperaturer ga noen utfordringer med å ivareta slaktet.Styret er Les mer…

JEGERKVELD

Det blir jegerkveld mandag 19. august kl. 19.00 på Øiseth hotell. Det blir gjennomgang av jegerinstruks, presentasjon av oppsyn og orientering om CWD v/Mattilsynet. Renselskapet er pålagt å ta CWD prøver av alle felte dyr. Minner om at alle jegere skal ta med hode på felte dyr (sammen med kjønnstegn) Les mer…