Vintertelling 2024

26 og 27. februar ble det gjennomført vellykket vintertelling av renstammen med drone. Vi telte 1475 dyr, som er omtrent som sist vintertelling. Den gentisk viktige ulven har ikke vært i området siden 20.januar og er nå innenfor ulvesonen. Det er krevende snøforhold for ren i fjellet og takk til Les mer…

Lisensjakt jerv

20. august starter lisensjakt på jerv. Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet 15. mai vedtak om lisensfelling av jerv. Det er åpnet for lisensfelling av jerv i beiteprioritert område (grønn sone) i forvaltningsplan for rovvilt i region 5/Hedmark. Vi minner om at jegere som ønsker å jakte på jerv må Les mer…