Jaktportalen åpner 5. januar

5. januar åpnes det for å søke jaktkort for høsten 2021. Frist for å søke er 25. mars. Årets kvote er storbukk og småbukk/kløftbukk da vi fortsatt bygger opp igjen stammen etter den harde vinteren i 2018 og høyt rovdyrtrykk. Velkommen på rensjakt i Rendalen Østfjell!

Jakta 2020

129 skutte dyr under høstens jakt. Det ble en bra sluttspurt etter at bukken blandet seg med fostringsflokkene rundt 10. september. Mange fine opplevelser og bra vær. Mye vestavær gjorde nok at det ikke var like enkelt å finne bukkene og det var noen uheldige episoder med gjennomskyting. Oppsynet takker Les mer…

Kalvetelling

19. juni ble det gjennomført kalvetelling med vellykket resultat. Meget godt forarbeid på bakken av oppsynet og under tellinga var avgjørende for god telling. Kalveandelen er oppløftende med 43,4 kalver pr. 100 simler/ungdyr. Nå håper vi ren får gå rolig framover.

Det våres i fjellet

Det våres i fjellet, men det er fortsatt mye snø. I disse dager starter renskalvinga og ren er ekstra sårbar for forstyrrelser! Husk båndtvang, hold veldig god avstand og trekk deg tilbake om du ser ren!Høstens jaktkort tildeles i begynnelsen av mai.