Lisensfelling av jerv

Det åpnes for lisensfelling av jerv 10 september. Se mer informasjon på Fylkesmannen i Innlandet sin hjemmeside https://www.fylkesmannen.no/innlandet/miljo-og-klima/rovvilt/lisensfelling-av-jerv-202021-i-region-5-hedmark/

Kalvetelling

19. juni ble det gjennomført kalvetelling med vellykket resultat. Meget godt forarbeid på bakken av oppsynet og under tellinga var avgjørende for god telling. Kalveandelen er oppløftende med 43,4 kalver pr. 100 simler/ungdyr. Nå håper vi ren får gå rolig framover.

Det våres i fjellet

Det våres i fjellet, men det er fortsatt mye snø. I disse dager starter renskalvinga og ren er ekstra sårbar for forstyrrelser! Husk båndtvang, hold veldig god avstand og trekk deg tilbake om du ser ren!Høstens jaktkort tildeles i begynnelsen av mai.

Årets jakt

Det ble skutt 210 ren under høstens jakt. All ren er veid og kontrollert, og ren er i god kondisjon! Det er ikke påvist CWD! Ren har brukt hele konsesjonsområdet under jakta, fra Spekedalen i nord til Sjølimarka i sør. Høye temperaturer ga noen utfordringer med å ivareta slaktet.Styret er Les mer…