Det ser bra ut i rensfjellet om dagen. En fin vår og ren er i god kondisjon. Årets kalvetelling ble gjennomført med drone 19. juni. Samtidig ble det foretatt telling i Tolga Østfjell. Resultatet viser at vi har 44 % kalver pr. 100 simle/ungdyr i stammen, som er et gjennomsnittlig resultat.

Det er gledelig at det er bra med søkere på jaktkort, og spesielt positivt synes vi det er med søkere på rekrutteringskort – og ungdomskort!

Kategorier: Ukategorisert