Takk for oppmøte og stor interesse på jegerkveld i kveld. Rundt 90 møtte opp. Veldig gledelig 😊

Nestleder i Renselskapet, Roar Stormoen, loset oss gjennom kvelden. Leder, Eivind Haugseth, gikk grundig gjennom jegerinstruks med blant annet god orientering om hvordan ta CWD prøve.

Daglig leder for det Norske Kokkelandslaget, Espen Wasenius, holdt et inspirerende innlegg «Ren- stykkevis og delt» om hvordan utnytte hele dyret på en god måte og serverte nydelig røkt renshjerte.

Oppsynet, Per Ola Granrud, orienterte om status på fjellet og oppfordret til trygg og sikker jakt og minnet om bruk av signalfarget caps.

Det er tatt bort noen P- skilt i sør (Gravåsen – inn mot Nydammen) og ned mot Åkrådalen. Det forutsettes at folk benytter eksisterende parkeringsplasser her og ikke parkerer langs vei. Ellers skal det kun parkeres ved angitte parkeringsplasser merket med skilt.

Vær oppmerksom på bikuber i området.

Det ble loddet ut et kalvekort blant de frammøtte og Bjørn Håkon Skjerpen vant det. En jeger ga også en kniv som ble loddet ut blant ungdomskortjegerne. Tusen takk for flott kniv! Mari Haustatter Hagen vant denne.

Ønsker alle jegere ei riktig fin rensjakt!

Kategorier: Ukategorisert