Vi åpner jaktportalen for søknad på jaktkort høsten 2024 – 1. februar. Nytt i år er familiekort hvor inntil 2 personer over 25 år i samme familie (søker med ektefelle/samboer eller barn) kan stå på samme kort. Se informasjon om jaktkortene under menypunktet «Renskort». Vi har også rekrutteringskort (16-17 år) og ungdomskort (18-25 år) da vi ønsker å tilrettelegge for rekruttering og økt interesse blant ungdom for rensjakt i det flotte rensfjellet vårt.

Kategorier: Ukategorisert