Det våres i fjellet

Det våres i fjellet, men det er fortsatt mye snø. I disse dager starter renskalvinga og ren er ekstra sårbar for forstyrrelser! Husk båndtvang, hold veldig god avstand og trekk deg tilbake om du ser ren!Høstens jaktkort tildeles i begynnelsen Les mer…

Årets jakt

Det ble skutt 210 ren under høstens jakt. All ren er veid og kontrollert, og ren er i god kondisjon! Det er ikke påvist CWD! Ren har brukt hele konsesjonsområdet under jakta, fra Spekedalen i nord til Sjølimarka i sør. Les mer…

Skadefelling på ulv

Det ble tirsdag 3. september observert to ulver etter ren ved Envola. Skadefelling på ulv er utvidet til 9.september kl. 12.00. Jegere som har felt renen sin har ikke lenger mulighet til å delta på skadefelling!

JEGERKVELD

Det blir jegerkveld mandag 19. august kl. 19.00 på Øiseth hotell. Det blir gjennomgang av jegerinstruks, presentasjon av oppsyn og orientering om CWD v/Mattilsynet. Renselskapet er pålagt å ta CWD prøver av alle felte dyr. Minner om at alle jegere Les mer…

Kalvetelling

Årets kalvetelling ble gjennomført 17. juli av Arne Nyaas og med grundig arbeid på bakken i forkant av tellinga av Per Ola Granrud (oppsyn). Resultatet i år ble 36,3 kalver pr. 100 simler/ungdyr. Dette er et lavere resultat enn de Les mer…