20. august starter lisensjakt på jerv. Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet 15. mai vedtak om lisensfelling av jerv. Det er åpnet for lisensfelling av jerv i beiteprioritert område (grønn sone) i forvaltningsplan for rovvilt i region 5/Hedmark.

Vi minner om at jegere som ønsker å jakte på jerv må registrere seg som lisensjeger i www.jegerregisteret.no og i Statsforvalterens SMS varslingstjeneste www.rovviltvarsling.fylkesmannen.no .

I tillegg må det løses grunneierkort. Info om dette finner dere på følgende lenker:

Øvre Rendal Utmarksråd:

https://www.inatur.no/jakt/58ca7d6de4b00ad14e957958

Ytre Rendal JFF:

https://www.inatur.no/jakt/5cdab0cf5ca06600033399e6

På statsallmenning (Engerdal fjellstyre) kan alle som har elgjakt på statsallmenninga være med på lisensjakta på jerv og andre som ønsker jakte jerv må sende en mail til post@engerdal-fjellstyre.no og bli registrert.

Kategorier: Ukategorisert