Jakta 2021

100 skutte dyr under høstens jakt. Jakta startet med lite ren å jakte på grunn av langvarig nordavind. Når vindretningen snudde på sør kom bukken inn i terrenget. Jegerne rapporterte om fine opplevelser og bra vær. Oppsynet takker jegerne for trivelige dager i fjellet og det er god kondisjon på Les mer…

JEGERKVELD

19. august arrangerer vi jegerkveld på Øiseth hotell kl. 18.00. Velkommen! Program for kvelden: 18.00 – Åpning 18.10 – Gjennomgang av jegerinstruks og info om årets jakt 18.40 – Rendal Renselskap 100 år 10.00 – Kaffe og kake 19.30 – Quiz 20.30 Premiering

Kalvetelling 24. juni 2021

Det ble gjennomført en vellykket kalvetelling 24. juni. Et oppløftende kalvingsresultat på 46,6 % kalv pr. 100 simle/ungdyr. Det ble benyttet drone til telling i år – som viser seg å gi meget gode bilder og gjør det enklere å telle opp og skille på dyrekategori.

Vintertelling 2021

Vintertelling ble gjennomført 16. mars og minimum vinterstamme teller 1182 dyr. Dette er mye mindre enn optimal vinterstamme på 2000 dyr. Vi har hatt store tap til rovdyr de siste årene. På vårvinteren og under kalving begynner det å tære på reservene for ren og den trenger ro. Treffer du Les mer…

Jaktportalen åpner 5. januar

5. januar åpnes det for å søke jaktkort for høsten 2021. Frist for å søke er 25. mars. Årets kvote er storbukk og småbukk/kløftbukk da vi fortsatt bygger opp igjen stammen etter den harde vinteren i 2018 og høyt rovdyrtrykk. Velkommen på rensjakt i Rendalen Østfjell!

Jakta 2020

129 skutte dyr under høstens jakt. Det ble en bra sluttspurt etter at bukken blandet seg med fostringsflokkene rundt 10. september. Mange fine opplevelser og bra vær. Mye vestavær gjorde nok at det ikke var like enkelt å finne bukkene og det var noen uheldige episoder med gjennomskyting. Oppsynet takker Les mer…