19.februar ble det gjennomført ei vellykket vintertelling av renstammen med bruk av drone. Det ble telt totalt 1470 dyr og det er en gledelig liten økning. Det er noe krevende forhold for ren i fjellet med delvis hardpakket snø og vi oppfordrer til å holde hunder i bånd, vise hensyn ved å holde god avstand og trekke unna om du ser ren. Ren er ekstra sårbar på slutten av vinteren og fram mot kalving. Minner om fristen 20. mars for å søke jaktkort til høsten.

Kategorier: Ukategorisert