Høsten 2022 innfører vi jaktfri buffersone i nordøstre del av terrenget. Den jaktfrie sonen omfatter området øst for følgende beskrivelse; Fra toppen av Spekehøa i luftlinje mot topp Vakkerfjellet – derfra i luftlinje til veikrysset til Joten i Nekkjølen og veien til Neka. Følger Neka til Neksjøen og langs søndre Skjellåa til der Skjellåa renner ut i Sølna. Derfra til toppen av Gloføkkampen.

I tillegg begrenses jaktperioden for å sikre ro i brunsten. Jakta 2022 vil være i perioden 20. august til 11. september. Disse tiltakene er viktige for å bygge opp igjen stammen vår.

Kategorier: Ukategorisert