Det ble gjennomført telling av vinterstammen to ganger i mars med bruk av drone. Det ble telt ca 1300 dyr. Dette er en svak tilvekst, men vi burde hatt flere dyr.

Kategorier: Ukategorisert