Vintertelling 2021

Vintertelling ble gjennomført 16. mars og minimum vinterstamme teller 1182 dyr. Dette er mye mindre enn optimal vinterstamme på 2000 dyr. Vi har hatt store tap til rovdyr de siste årene. På vårvinteren og under kalving begynner det å tære på reservene for ren og den trenger ro. Treffer du Les mer…

Jaktportalen åpner 5. januar

5. januar åpnes det for å søke jaktkort for høsten 2021. Frist for å søke er 25. mars. Årets kvote er storbukk og småbukk/kløftbukk da vi fortsatt bygger opp igjen stammen etter den harde vinteren i 2018 og høyt rovdyrtrykk. Velkommen på rensjakt i Rendalen Østfjell!

Jakta 2020

129 skutte dyr under høstens jakt. Det ble en bra sluttspurt etter at bukken blandet seg med fostringsflokkene rundt 10. september. Mange fine opplevelser og bra vær. Mye vestavær gjorde nok at det ikke var like enkelt å finne bukkene og det var noen uheldige episoder med gjennomskyting. Oppsynet takker Les mer…

Kalvetelling

19. juni ble det gjennomført kalvetelling med vellykket resultat. Meget godt forarbeid på bakken av oppsynet og under tellinga var avgjørende for god telling. Kalveandelen er oppløftende med 43,4 kalver pr. 100 simler/ungdyr. Nå håper vi ren får gå rolig framover.

5 jaktkort for ungdom høsten 2020

Rendal Renselskap åpner for at ungdom bosatt i Rendalen kommune kan søke på inntil 5 jaktkort småbukk/kløftbukk til redusert pris ( kr.4600,-). Ungdom fra fylte 18 t.o.m 23 år kan søke. Søknad sendes på epost til leder i RR: joingehaugseth@gmail.com. Dokumentasjon på alder må sendes med søknaden. Søknadsfrist er 20.06.2020. Tildeling Les mer…