Renskort

Søkevinduet er åpent fra og med 1. januar t.o.m 1. mars 2018.

  

Søknad
For å søke om renskort må du først logge deg inn / registrere deg som bruker. Ny bruker: Klikk på "Registrer" og følg deretter de anvisninger du får. Passord sendes umiddelbart pr e-post til din oppgitte adresse, og du kan så logge deg inn med brukernavn og passord.

OBS: dersom du får ny e-postadresse, kan du ikke selv endre denne - det må vi gjøre for deg. Send oss derfor melding om dette: post@rendal-renselskap.no

 • Siste frist for å søke om renskort er 1.mars
 • Du kan søke om enten ett dyr eller pakkeløsninger
 • Spesialopplegg hvor jeger ønsker å jakte på flere dyr enn ordinær pakke sender epost til leder av Rendal Renselskap
 • Tildelingen skjer i april/mai-måned.
 • Du får beskjed pr e-post om du ønsker å takke ja eller nei til tildelt dyr med en kort tidsfrist.
 • Takker du nei, vil dyret tilbys de på venteliste.
 • Dersom du takker nei, vil dette ikke ha konsekvenser for senere års tildeling.
 • Tildelte dyr betales forskuddsvis.
 • Retningslinjer: Hvert år utarbeides retningslinjer som jegere plikter å følge. Disse legges ut på nettsidene og kan lastes ned/skrives ut.
 • Kart: Jegere plikter å forsikre seg om jaktgrensene. Vi har lagt ut kart med inntegnede grenser i høyre side på nettsidene samt informasjon om aktuelle papirkart som er i handel.
 • Det refunderes ikke for dyr som ikke felles.
 • Faktura og jaktkort sendes pr post.
 • Jaktstart: 20.august
 • Jaktslutt: 20 september
 • Overnatting - se liste i høyre felt "Overnatting"
 • Venner som søker ordinære kort, men som ønsker å jakte sammen sender epost til leder i Rendal Renselskap.

Vi råder deg til å endre passordet når du er innlogget første gang. 


Priser 2018

Kategori  Pris
Storbukk                        13900,-
Småbukk t.o.m.  45 kg/ Kløftbukk  7900,-
Simle  6000,-
Pakke m/1 simle og 1 kalv  10 000,-
Pakke m/1 simle og 1 småbukk t.o.m. 45 kg/kløftbukk  16 000,-
Pakke m/1 simle og 2 kalver  13 000,-
Ungdomskort kalv  1000,-
Rekrutteringskort 16-17 år - kalvekort  1000,-

 

* Ungdomskort tildeles fra fylte 18 år t.o.m 25 år. Søkere på ungdomskort må sende oss kopi på epost av gyldig legitimasjon innen 1.mars i søkeåret.
 

* Rekrutteringskort tildeles ungdom fylt 16 år t.o.m. 17 år. Foresatt til ungdom må søke ordinært kort eller pakke for at rekrutteringskort kan tildeles. Søker på ungdomskort må sende oss kopi av gyldig legitimasjon på epost innen 1. mars i søkeåret. Samtidig må navn på foresatt oppgis. 

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.