Presseklipp

Presseklipp og offentlige dokumenter.

To ulver felt i Rendalen 2.april 2013

Publisert: 13.04.13
 

Ber om utvidelse av området for ulvefelling

Publisert: 10.03.13

Hedmark Bondelag, Rendalen Renselskap, Hedmark Sau og Geit, Hedmark Bonde- og småbrukarlag, Sølendalen havnelag og Elgå reinbeitedistrikt har klaget på vedtaket som rovviltnemndene i Hedmark og i Oslo, Akershus og Østfold fattet 22. februar.

 

Henlegger saken mot Rendal Renselskap

Publisert: 14.02.11
 

Ingen ulvefelling

Publisert: 07.05.09
 
Nyhetsbilde

Vil samle Hedmark til ulve-protest

Publisert: 07.05.09
 
Nyhetsbilde

Søknad om uttak av ulv i Osdalsreviret

Publisert: 07.05.09
//....avslår Direktoratet for naturforvaltning søknadene omskadefelling eller lisensfelling av ulvene i Osdalsreviret.//
 
Nyhetsbilde

Ulveutspillet får støtte

Publisert: 07.05.09
 
Nyhetsbilde

Rendalens ordfører ønsker å «frede» Osdalsulvene

Publisert: 07.05.09
 
Nyhetsbilde

Vil ha ulven fjernet

Publisert: 07.05.09
 
Nyhetsbilde

– Ulveflokken lever farlig i Rendalen

Publisert: 07.05.09
 

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.