Vi trenger hjelp fra jegerne

Publisert: 20.08.14

Nyhetsbilde

Fotråte er påvist på renen i Rendalen. Vi vet ikke hvorfor den opptrer så hyppig som den gjør og veterinærinstituttet er nå igang med et prosjekt på dette. For å få mer kunnskap trenger vi nå hjelp fra årets jegere.

 

Til deg som jakter ren i år:

Dersom du treffer på halt dyr du har kort for, anbefaler vi at du forsøker å felle dyret og ta det på kortet ditt. Hvis ikke ber vi deg varsle oppsynet umiddelbart. Dersom dyret har infeksjon i bare en fot, og allmenntilstanden ellers er god, kan kjøttet trygt benyttes på vanlig måte.

Veterinærinstituttet ønsker prøver fra alle halte/syke dyr, også de som du feller og tar på kortet på vanlig måte. Prøvetakingen foregår ved at den betente foten skjæres av; en framfot kuttes i framkneleddet og en bakfot i haseleddet. Foten leveres til oppsynet eller på veiestasjon så snart som råd. Tar det tid, legger du foten i fryseren.

Veterinærinstituttet er også interessert i å få tilsendt annen type materiale som hodet fra dyr med tegn på øyebetennelse, lunger fra dyr med tegn på lungebetennelse etc. Det er også interessant å få tilsendt bilder.


Fotråte (klauvråte) hos rensdyr. Hjelp oss å forstå hva som skjer.
Rendalsrenen er tilpasset et liv i absolutt marginale omgivelser. Fragmenterte leveområder, klimaendringer og økt ferdsel, dette er noe av utfordringene dyrene står overfor. Nå har det dukket opp en ny utfordring, - sykdommen som blir kalt fotråte (klauvråte). I samarbeid med Veterinærinstituttet er det startet et prosjekt for å kartlegge sykdommen.


Veterinærinstituttets beskrivelse av sykdommen:
Sykdommen skyldes en infeksjon av bakterien Fusobacterium necrophorum. Bakterien kommer inn gjennom en rift i nedre del av foten og skaper en lokal betennelse. Derav navnet «fotråte». Dyret vil halte på den infiserte foten. Betennelsen kan utvikle seg og angripe seneskjeder, og også ledd og beinvev. Tilstanden vil da kunne få et kronisk forløp, med varig invalidisering. Dyr som er angrepne på mer enn ett bein, vil trolig fort bukke under. Enkelte dyr vil sannsynligvis også kunne dø av blodforgiftning.


Sykdommens kjente utbredelse.
I Rondane Sør var det i 2007 et større utbrudd med mange angrepne dyr, og i 2008 ble det påvist en del tilfeller i Rondane Nord. I alle etterfølgende år er det, med unntak av 2013, påvist tilfeller av fotråte hos rein i Rondane. I 2011 ble sjukdommen for første gang påvist i Nordfjella villreinnområde og i 2013 i Rendalen.

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.