Uttak av ulv i Rendalen

Publisert: 17.02.14

Nyhetsbilde

Reinstammen i Rendalen østfjell har i det siste vært utsatt for stort predasjonstrykk fra ulv. Det var omfattende skader sist vinter, noe som har ført til en vesentlig nedgang i stammen.

____________________________________________
Utsnittet er hentet fra Miljødirektoratet sine nettsider.

Jakta høsten 2013 viser de laveste kalvevekter som noensinne er registrert. Årets sommertelling viste en meget lav kalvingsprosent på bare 25 % pr 100 simle/ungdyr.Denne vinteren har presset fra ulv fortsatt på samme måte som sist vinter. Snøforholdene gjør at dyra sliter med å finne mat. Det har vært vekslende vær, mildt, perioder med regn og mye vind som gjør at vinterbeitene blir utilgjengelig. At ulven jager dyrene over store områder gjør det ekstra vanskelig.

Med bakgrunn i at det er i ferd med å etablere seg et revirhevdende par med ulv i området rundt Sølen, i grenseområdet mot Engerdal og Trysil sendte Rendal Renselskap den 21. januar brev til Miljødirektoratet med anmodning om at dette paret blir tatt ut. Området ligger langt fra bilvei og gjør det vanskelig å utøve lisensjakt. Ekstraordinært uttak ble i hovedsak med følgende argumenter:

• Ulvene er i ferd med å etablere seg utenfor ulvesona.
• Det er viktige vinterbeiter for Rendal Renselskap.
• Det foregår tamreindrift området.
• Det er omfattende slipp av beitedyr på sommerstid (Spekedalsprosjektet).
• Uttak nå vil kunne begrense skader og virke forebyggende før ny beitesesong.

Den 31. januar besluttet MD at ulvene skulle tas ut. Det kan du lese mer om på denne lenken: http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2014/Januar-2014/Ekstraordinar-felling-av-revirmarkerende-ulver/

 

Siste nytt: Tispa i paret ble avlivet onsdag 5. februar 2014.

 

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.