Ulven herjer med Rendalsren

Publisert: 28.11.16

Det er i høst dokumentert revirmarkering av ett nytt ulvepar i Rendal Renselskap sitt område - nord for fv.217. Oppsynet og styret har hatt tett oppsyn med rensstammen og det er dessverre observert gjentatte ulveangrep og det er gjenfunnet ca. 20 ulvedrepte ren de siste dagene.

Styret har hatt møte med Elgå reinbeitedistrikt om situasjonen og sammen har vi sendt felles søknad til Miljødirektoratet om ekstra ordinært uttak på disse ulvene. Det har også vært tett kontakt opp mot leder i rovviltnemnda. Vi venter nå på svar på søknaden og styret har hatt kontakt med Miljødirektoratet to ganger sist uke og etterspurt svar på søknaden. Vi vurderer fortøpende tiltak i denne uholdbare situasjonen Renselskapet nå står i.

 

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.