Rendalsren er Rendalens fremste merkevare!

Publisert: 20.03.17

Rendal Renselskap er en sammenslutning av ca. 240 grunneiere i Rendalen Østfjell og har en unik driftsform som har pågått i snart 100 år. Den privateide renstammen teller i dag ca. 2000 dyr i vinterflokk og det selges mellom 350-500 jaktkort årlig. Rensstammen er i god kondisjon og sammenlignet med villreinområder med samme berggrunn og vegetasjonsforhold som i Rendalen Østfjell, har vi gode vekter på renen vår. Jegerne som kommer på rensjakt her er meget fornøyd med både jaktopplevelsen og fjellområdet. Dette gir også mange positive ringvirkninger i lokalsamfunnet, spesielt for servicenæringene. Omsetningen de siste årene har vært økende og det utbetales arealleie til grunneierne årlig. Selskapet driftes godt!

De to siste årene har styret gjennomført en grundig og lengre prosess med utarbeidelse av konsesjonssøknad for videreføring av dagens driftsform. Dette med mandat fra enstemmig årsmøte både i 2015 og 2016. Konsesjonssøknaden er levert Landbruks- og Matdepartementet og vi forventer svar på søknaden i løpet av 2017. I tillegg er det igangsatt en juridisk avklaring/utredning for å sidestille Rendalsren med annet bufe når det gjelder skadefelling av rovvilt.

3. april 2017 avholdes årsmøte i Rendal Renselskap. Det er meldt inn en sak til årsmøtet fra noen medlemmer som ønsker en utredning og en snarlig endring av selskapets driftsmodell til ordinær tamreindrift.

Styret innstilling til denne saken er klar: Det er viktig å fortsette arbeidet med å sikre en best mulig konsesjon innenfor rammene av dagens driftsform. Vurdering av andre driftsformer må eventuelt komme som en konsekvens av at innholdet i en ny konsesjon ikke danner grunnlag for videre drift.

Rendølene er stolte av Rendalsren og Rendal Renselskap sin drift gjennom snart 100 år!

 

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.