Rapport fra rensjakten 2015

Publisert: 07.01.16

God jegermoral, varmt vær og en grei fellingsprosent er noe av det som preget jaktsesongen 2015.

Årets rensjakt startet med meget fint vær og sydlig vind. Renen ble stående i lengre perioder i skogen syd og sydvest for Sølenfjellet. Varmt vær over en lengre periode under jakten ble en utfordring for jegerne med håndtering av skutte dyr.

 

Det ble åpnet for jakt på det fredede området nord/vestre del i sep pga at renen sto der. Dette ble godt mottatt av jegerne. Oppsynet gir gode tilbakemeldinger om at jaktmoralen er god og det er innrapportert få tilfeller av uheldige episoder. Av en tildelt kvote på 302 dyr , ble det skutt 216. Dette gir en fellingsprosent på 71,5.

 

Kjønnsfordelingen på skutte dyr er 51,85% hanndyr og 48,15% hunndyr. Det er ikke registrert skutte dyr med fotråte under årets jakt. Styret gir sin honnør til jegerne for å ha utvist god jegermoral og en vel utført jakt.

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.