Rapport fra reinsjakta 2014

Publisert: 10.02.15

Nyhetsbilde

God jegermoral og ingen nevneverdige uheldige episoder preget jakta i fjor. Styret gir sin honnør til jegerne. Fellingsprosenten ble 82% tross varmt og et altfor fint jaktvær. 

Det var varmt og fint vær nesten hver eneste dag gjennom hele jaktperioden. I år var det om lag 40 bukker nord på i Romundfjellet da jakta startet. Disse dro nordover etter få dagers jakt. Det var lite bukk i flokkene fram til 1. september. Ellers var det ren på jaktbart område hele jaktperioden med unntak av to dager.

Det var aldri noen stor ansamling av jegere og et jevnt fint jakttrykk gjennom hele perioden. Oppsynet beskriver jakta denne høsten som god. Jegerne opptrådte disiplinert og det er ikke registrert nevneverdige uheldige episoder.

I fjor ble det registrert en del rensdyr med fotråte, dyr som i større eller mindre grad haltet. I år oppfatter at vi problemet var mye mindre. Det ble avlivet tre kalver med fotråte. I tillegg ble det levert inn føtter fra fire rensdyr vi mistenkte for å ha fotråte. Tilbakemelding fra Veterinærinstituttet viste at to dyr hadde fotråte og to dyr hadde andre mekaniske skader.

Det ble totalt tildelt 117 kort fordelt på 40 storbukk, 45 kløftbukk og 32 kalv. Det ble felt 96 dyr, noe som gir en fellingsprosent på 82,1. Det ble felt henholdsvis 36 storbukk, 26 kløftbukk, 6 simler, 19 bukkekalver og 9 simlekalver. Totalt ble det felt 84,4 % hanndyr og 15,6 % hunndyr.

Gjennomsnittsvekt for felt storbukk ble 64,9 kg og for felt simle 37,7 kg. Kalvevektene var henholdsvis 16,5 kg for hannkalv og 16,3 kg for hokalv.

Vi takker alle jegere for å ha utvist god jegermoral og en vel utført jakt!

 

Til slutt et bilde fra Rendalsfjella i vinterlandskap. Foto: Arild Einar Trøen

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.