Rapport fra jakta 2016

Publisert: 23.12.16

Årets rensjakt startet bra! Ren stod nord for Sølen og det ble felt mange rener i starten av jakta.

Det ble åpnet for jakt på det fredede området nord/vestre del i hele jakta. Dette ble godt mottatt av jegerne. Oppsynet gir gode tilbakemeldinger om at jaktmoralen er god og det er innrapportert få tilfeller av uheldige episoder. Av en tildelt kvote på 305 dyr, ble det skutt 253. Dette gir en fellingsprosent på 83 %.

Kjønnsfordelingen på skutte dyr er 49,4 % hanndyr og 50,6 % hunndyr. Det er ikke registrert skutte dyr med fotråte under årets jakt eller ren med CWD symptomer. Styret gir sin honnør til jegerne for å ha utvist god jegermoral og en vel utført jakt.

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.