Oppsummering av jakta 2013

Publisert: 17.02.14

Nyhetsbilde

Flott vær, flinke jegere og et godt fornøyd oppsyn. Dette er i korte trekk det inntrykket styret sitter igjen med etter jaktsesingen 2013.


Tilhold i skogen
Jakta denne høsten huskes vel best for været. Det var varmt og fint vær så å si hver eneste dag gjennom hele jaktperioden. På grunn av vindretning fra sør-vest store deler av tiden oppholdt reinen seg mye i skogen i området Stonga, Envola og Fuggdalen. Det kunne nesten se ut som om dyrene ikke ville oppholde seg i snaufjellet i år. Fjellet ble nesten uten unntak benyttet som en rask transportetappe. Det er ikke godt å si, men det kan virke som om reinen har blitt mer sky og dermed vanskeligere å jakte på.

 

Ingen uheldige episoder
I løpet av første jaktuken ble det skutt flere store bukker i Romundfjellet. Det var aldri noen stor ansamling av jegere og et jevnt fint jakttrykk gjennom hele perioden. Oppsynet beskriver jakta denne høsten som svært vellykket. Jegerne opptrådte svært disiplinert og det er ikke registrert uheldige episoder. All ære til dere jegere for vel gjennomført jakt.

 

Fotråte
Det ble i høst observert en del reinsdyr med fotråte, dyr som i større eller mindre grad haltet. Se for øvrig egen artikkel om dette på våre nettsider. Det ble ikke funnet igjen dyr som døde grunnet fotråte.

 

146 dyr av 167 ble felt
Etter noen mindre endringer ble det totalt tildelt 167 kort fordelt på 62 storbukk, 42 kløftbukk, 33 simler og 30 kalv. Det ble felt 146 dyr og det gir en fellingsprosent på 87,4. Det ble felt henholdsvis 55 storbukk, 36 kløftbukk, 31 simler, 9 bukkekalver og 15 simlekalver. Totalt ble det felt 68,5 % hanndyr og 31,5 % hunndyr.

 

Lave vekter
Gjennomsnittsvekt for felt storbukk ble 64,9 kg og for felt simle 31,3 kg. Kalvevektene var svært lave med henholdsvis 13,8 kg for okskalv og 14,2 kg for simlekalv.

Vi vil takke alle jegere for å ha utvist høy jegermoral og vel utført jakt!

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.