Lite radioaktivitet i rendalsrenen

Publisert: 21.12.15

En av våre jegere har testet kjøtt fra skutt dyr i høst for mengde becquerel (måleenhet for radioaktiv stråling). Resultatet var oppløftende.

Kjøttet som ble testet hadde en verdi på 400 +/- 40 Bq/kg ferskvekt (usikkerhet gitt som 2 standardavvik).

 

Tiltaksgrensene som Statens strålevern har satt er:

Tamrein,   vilt og vill ferskvannsfisk:

3000 Bq/kg

Melk   og barnemat: 

 370 Bq/kg

Andre   matvarer (inkludert honning, sopp og bær): 

 600 Bq/kg 

http://www.miljostatus.no/Tema/Straling/Radioaktiv-forurensning/Utmarksbeitende-dyr/

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.