Instruks slakteavfall

Publisert: 28.08.15

Nyhetsbilde

For å hindre unødig økning i rev- og kråkefuglbestandene innenfor reinsjaktjaktområdet, ber vi alle som har skutt dyr om å legge steiner oppå slaktevfallet der det er mulig, evt grave det ned.

Illustrasjonsfoto: klart for utvomming

 

Instruks slakteavfall rensjakt
Til rensjegerne i Rendal Renselskap.
Sæterlagene i Sølendalen og Spekedalen gjennomfører i samarbeid med Høgskolen i Hedemark avd. Evenstad et smårovviltprosjekt hvor det langsiktige målet er å redusere predasjonstrykket på bakkerugende arter, bla. rype, for å øke overlevelsen på egg og kyllinger. Vi ønsker med dette å øke bestandsantallet til disse over tid.

Vi trenger hjelp til å gjøre matfatet til rev, mår og kråkefugl så lite som mulig. En rev kan overleve lange tider på gjenlagte slakterester i fjell og skog, og over tid vil slik mattilførsel være med på å opprettholde en høyere bestand av rev, mår og kråkefugl. Disse arter er de største predatorer av rype i områdene.

Vi ser det derfor som ønskelig at dere om mulig, kan steine ned de slakterestene dere legger igjen etter vellykket jakt. Det vil si stable tilstrekkelige med stein på vom og øvrig slakteavfall slik at rev og kråkefugl ikke får tak i det.

Takk for samarbeidet og skitt jakt!
Mvh Sølendalen Sæterlag og HiHm avd. Evenstad

Ole Bakmann
Mob 47631816

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.