Fotråte og rovdyr

Publisert: 17.08.15

Nyhetsbilde

Fotråte har de siste to årene vært påvist på Rendalsren og Rendal Renselskap er med i et fotråteprosjekt i regi Veterinærinstituttet. Det kan se ut som det er mindre fotråte i år, men for å få mer kunnskap trenger vi hjelp fra årets jegere.

 

Hvis renen er halt og en eller flere føtter er betente så ønsker vi at dere leverer disse inn på veiestasjonen. Dersom dyret har infeksjon i bare en fot og allmenntilstanden ellers er god, kan kjøttet trygt benyttes på vanlig måte.

 

Rovdyr

Det er ønskelig at rovdyrobservasjoner rapporteres til oppsynet eller på veiestasjonene. Vi minner også om at det er mulig å løse lisens for jakt på enkelte rovvilt ved å registrere deg som lisensjeger i jegerregisteret på følgende link:  http://www.miljodirektoratet.no/no/Tjenester-og-verktoy/Database/Registrer-deg-som-lisensjeger/. Les mer om lisensfelling på Fylkesmannen sine hjemmesider: http://www.fylkesmannen.no/Hedmark/Miljo-og-klima/Rovvilt/

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.