Fotråte blandt rensdyra

Publisert: 17.02.14

Det er nok en gang registrert fotråte i renstammen. Sist gang vi hadde et stort utbrudd var i 1996. Fotråte er noe som er godt kjent i viltforvatningen. Den blusser opp i fuktige og varme perioder og noen dyr blir syke mens de fleste blir kvitt plagene så snart det blir kjøligere og mindre fukt i bakken.

 

Kronisk fotråte hos villrein
Necrobacillose er betegnelse på sjukdom forårsaket av bakterien Fusobacterium necrophorum. Infeksjonen kan ytre seg på ulike måter, hvorav betennelse i beina (fotråte) er viktigst.

Skyldes en bakterie
Fotråte hos rein skyldes infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum. Det oppstår sår og hevelse i foten med kraftig betennelse i bløtvev og seneskjeder, og dyrene blir sterkt halte. I mange tilfeller griper betennelsen også over på ledd og beinvev. Når infeksjonen først er etablert, vil det utsondres verk som inneholder store mengder bakterier, som igjen vil kunne smitte nye dyr. Reinens beiting i flokk skaper gode muligheter for smitteoverføring mellom dyr.

Fuktige vær- og beiteforhold letter smitteoverføringen og etableringen av denne infeksjonen. Under slike omstendigheter vil bakterien overleve lengre tid i miljøet, og en stadig oppbløting av huden på foten gjør den mer utsatt for småskader. Små rifter eller avskrapninger i huden fungerer som inngangsport for bakterien. Fotråte hos sau og storfe forårsakes av en annen bakterie (Dichelobacter nodosus) enn den som gir fotråte hos rein.

 

Foto: Arild Einar Trøen. Bilde av venstre framfot på lita simle avlivet 23. oktober 2013.


Halte dyr

Det er sannsynlig at fotråte opptrer i mange av villreinpopulasjonene våre. Reinsdyr med fotråte blir meget halte. Den kraftige hevelsen i foten i langt fremskredne sjukdomstilfeller er trolig bakgrunnen for samenes bruk av betegnelsen slubbo (klubbe) om denne tilstanden. Magre dyr med omfattende klauvråte er ikke egna som menneskemat.

Utbrudd i Rendalen
Sommeren og høsten 2013 har det opptrådt utbrudd av fotråte på reinsdyrstammen i Rendalen. Det er sendt inn prøver til Veterinærinstituttet som har konkludert med at fotråten skyldes necrobacillose. Forrige gang det var et omfattende utbrudd var i 1996. Reinsdyr med fotråte blir meget halte fordi det oppstår sår og hevelse i tå-området med kraftig betennelse i bløtvev og seneskjeder. I noen tilfeller griper betennelsen også over på ledd og beinvev. For noen dyr avtar problemet ut over høsten og vinteren med kaldere vær og mindre fukt i bakken. De dyrene som er verst rammet og har utviklet kroniske lidelser blir avlivet.

Mye nedbør og høy temperatur
Utbrudd i Rondane, Nordfjella og Knutshø. Sommeren og høsten 2007 og 2008 opptrådte det omfattende utbrudd av fotråte i villreinpopulasjonen i Rondane. I 2009 og 2010 ble det bare registrert enkelttilfeller av fotråte i Rondane, mens sjukdommen i 2011 ble påvist hos seks dyr. I 2012 ble det påvist fotråte hos reinsdyr i Nordfjella-populasjonen. I tillegg foreligger det meldinger som tyder på at sjukdommen opptrådte i Knutshø i 2011.

Sommeren 2013 er det på ny påvist fotråte i Rondane sør. Utbruddene i Rondane sør fulgte i kjølvannet av somrer med uvanlig mange dager med nedbør og høg lufttemperatur. Resultatet fra undersøkelser gjennomført av Veterinærinstituttet tyder på at det sirkulerer en bestemt og sjukdomsfremkallende variant av Fusobacterium necrophorum i noen villreinpopulasjoner. Det ser dermed ut til at jevn fukting av sommerbeitet (mange dager med nedbør), i kombinasjon med høg lufttemperatur, er forhold som kan bidra til å utløse sjukdomsutbrudd.

 

Kilder: http://www.vetinst.no/ http://www.fotrate.no/ Handeland K, Boye M, Bergsjø B, Bondal H, Isaksen K, Agerholm JS. 2010. Digital necrobacillosis in Norwegian wild tundra reindeer (Rangifer tarandus tarandus). Journal of Comparative Pathology, 143: 29-38.

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.