Flytelling viser reduksjon i stammen

Publisert: 17.02.14

Det ble foretatt en tilnærmet totaltelling i juni 2013. denne viser en markant nedgang blandt antall kalver mens antall voksne dyr er tilsvarende det tellinger fra 2012 viste.

 

386 km

Tellingen ble gjennomført fra fly lørdag 15. juni. Pilot var Thorbjørn Iversen fra Røros Flyklubb og fotograf og ansvarlig for opptelling var Arne Nyaas. Tellingen tok om lag 2 timer. Turen ble logget med GPS og tilbakelagt distanse var 368 kilometer med en gjennomsnitts hastighet på 186 km/t.


Foto: Arne Nyaas En flokk på ganske mange dyr. Hvor mange tror du det er? Riktig svar finner du lenger ned i artikkelen.


Godt forarbeid
Takket være et solid forarbeid på bakken fra vår oppsynsmann Per Ola Granrud ble årets kalvetelling fra fly gjennomført i løpet av to timer. Uten sikre observasjoner på forhånd ville det blitt meget vanskelig å oppdage flokkene på bakken. Dyrene var grå og gikk i ett med grå moserabber.

Nedgang i antall kalver
Opptellingen av flybildene viser at vi fant 1378 dyr mot 1367 i tilsvarende kalvetelling 20. juni i fjor. Fordelingen var 1070 simler/ungdyr (895 i 2012), 265 kalver (422 i 2012) og 43 bukker (50 i 2012). Dette gir 25 kalver per 100 simle/ungdyr (47,2 i 2012). Tellingen i år viser 22 færre kalver per 100 s/u sammenlignet med fjoråret. På bildet over er simler/ungdyr markert med rødt, kalv med gult og bukk med blå farge. Der er totalt 838 i flokken på bildet.

Uro og stress
Det er en kraftig nedgang i antall kalv og det er grunn til å spørre hvorfor. Mye tyder på at reinen i Rendalen har blitt kraftig forstyrret under brunstperioden i fjor høst, og at dyrene i tillegg har hatt en urolig vinter fram mot kalving. Nedgangen i antall kalver per 100 simle/ungdyr kan ikke skyldes tilgangen på vinterbeite. Forklaringen ligger nok heller i at dyrene ikke har fått beite i fred og ro.

Tilbake

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.