Forsiden

Jakt på en ulv fortsetter

Publisert: 19.09.18

VIKTIG BESKJED:
Fellingstillatelse på 1 ulv fortsetter jf fellingstillatelse. Dette etter møte med FM i dag. Kun 1 ulv!!

 

Skadefelling på ulv opphører!

Publisert: 18.09.18

Skadefelling på ulv opphører da skadefellingskvota er fylt

 

Mulig å kjøpe renskort!

Publisert: 17.09.18

Styret har besluttet å forlenge rensjakta t.o.m. 23. september. Det selges flere kort på kalv, simle og småbukk/kløftbukk. De som er interessert i kort tar kontakt med leder Jo Inge Haugseth på telefonnr. 95808262

 

Status Rensjakta.

Publisert: 13.09.18

Rensjakta er godt i gang og pr.12. september er det felt 271 ren. Vi ønsker alle jegere fortsatt fine jaktdager!

 

Fellingstillatelse på ulv er utvidet til 20. september

Publisert: 13.09.18

Fellingstillatlese på ulv i Rendalen Østfjell er utvidet til 20. september kl. 12.00.

Vilkår gjelder som før!

 

CWD prøver

Publisert: 20.08.18

INFO OM CWD 

Alle jeger må ta med hode på felt dyr (sammen med kjønnstegn jf. jegerinstruks) til veiestasjon. Etter innveiing skal jeger sjøl foreta uttak av CWD prøve. Alt utstyr til prøvetaking får dere på veiestasjonen. Hodet tar jeger med seg etter at prøven er tatt  Informasjon om CWD og prøvetaking finner dere på www.hjortevilt.no.

 

Ekstraordinær felling av ulv i rensjakta

Publisert: 19.08.18

Jakt på ulv fram til 23 august kl. 12.00. Fylkesmannen har åpnet opp for at rensjegere i Rendalen Østfjell kan delta på skadefelling av 2 stk ulv innenfor et gitt område og tidsrom. Bakgrunnen for dette er skadesituasjonen på sau i Rendalen Østfjell denne sommeren. 

For å delta på dette må du lese gjennom vedlegget og fylle ut der det står «fylles ut av deltager/rensjeger». Når dette er fylt ut digitalt sendes det som vedlegg på e-post til Rendalen kommune ved oyvind.fredriksson@rendalen.kommune.no.  

Fellingsområdet er avgrenset til Alvdal, Tynset, Tolga og Os kommuner øst for Glomma, Engerdal kommune vest for fv. 26 og nord for fv. 217, Rendalen kommune nord for fv. 217, øst rv. 30 og nord for fv. 664, fra Hanestad følger fellingsområde Glomma opp til kommunegrense Alvdal/Rendalen.

Alle må registrere seg i lisensregisteret. Lisensregistrering gjøres på denne siden: http://w2.brreg.no/lisensjeger/.  

Les nøye igjennom vilkårene i dette vedlegget pdf eller vedlegget word 

 

Jegerkveld 19.august

Publisert: 18.08.18

Velkommen til jegerkveld på Veslesetra og Grønholmen søndag 19.august kl. 19.00! 

 

CWD prøver

Publisert: 15.08.18

Renselskapet er pålagt å ta CWD prøver av alle felte dyr i høst! Minner om at alle jegere SKAL ta med hode på felte dyr (sammen med kjønnstegn) til veiestasjonen.

 

Jaktkart

Publisert: 15.08.18

Nytt oppdatert kart over jaktområdet til Rendal Renselskap ligger under jaktkart på høyre side her på hjemmesiden.

Vi åpner nå også området øst før Sølna for jakt (det området som har vært buffersone). Merk at det er noen mindre områder som er fredet for jakt (skravert).

 

Se også

Overnatting

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde

Overnattingsmuligheter i området., både under jakten og ellers i året. Alt fra hytteutleie til hoteller og andre fasiliteter.

 

Tjenester for jegere

Publisert: 18.01.08
Nyhetsbilde Utkjøring av dyr, egne kontrollstasjoner, kontakt med oppsyn, egen renstelefon under jakta.
 

Kart

Publisert: 11.01.08

Her kan du laste ned og skrive ut detaljert kart over det jaktbare området: Jaktområde.

 

Lover og forskrifter

Publisert: 11.01.08
Nyhetsbilde Her finner du en oversikt over gjeldende lover og forskrifter for jakt og ferdsel.